Kasutamistingimused

KASUTAMISTINGIMUSED

TUTVUMISPORTAALI FEIM.EE ÜLDISED KASUTAMISTINGIMUSED

ÜLDINFO

(1) Tutvumisportaalis registreerudes nõustub kasutaja allpool olevate üldiste kasutamistingimustega (edaspidi tingimused) ja kohustub tingimusi täitma.
(2) Tutvumisportaali loojatel on õigus tingimusi mis tahes hetkel muuta. Tingimuste muudatustest ja nende jõustumise hetkest teavitab feim.ee kasutajaid siseposti kaudu ja/või kasutaja näidatud meiliaadressil. Kui kasutaja ei ole tingimuste muudatuste jõustumise hetkeks oma profiili feim.ee portaalist kustutanud, siis loetakse kasutaja tingimuste muudatustega nõustunuks.
(3) Kasutaja suhtes parajasti kehtivaid tingimusi on võimalik näha jaotises Kasutamistingimused.

REGISTREERUMINE

(1) Feim.ee pakutavaid teenuseid on lubatud kasutada isikutel, kes on vähemalt 18 aastat vanad. Kui tuvastatakse, et kasutaja on noorem kui 18 aastat, kustutatakse profiil ilma hoiatuseta.
(2) Kasutaja profiili registreerimine tutvumisportaalis feim.ee on tasuta.
(3) Feim.ee pakub lisafunktsioone, mille kasutamine on tasuline teenus.
(4) Igal isikul võib olla ainult üks registreeritud kasutajaprofiil ja kõik isikud on uue profiili registreerimisel kohustatud võimaliku(d) vana(d) profiili(d) kustutama.

KASUTAJA KOHUSTUSED

(1) Kasutaja on kohustatud näitama oma profiilis ainult tõelist infot ning mitte näitama oma profiilis eksitavat infot.
(2) Tutvumisportaali kasutajad peavad omavahelises suhtluses käituma üksteise suhtes lugupidavalt ja mõistvalt. Portaali kasutajatel on eriti keelatud allpool kirjeldatud tegevused, mis on suunatud:

 • teise kasutaja solvamisele ja au haavamisele;
 • vägivallale üleskutsumisele;
 • relvade kasutamisele;
 • õigusvastasele tegevusele;
 • arvutiviiruste või muu kahjuliku tarkvara allalaadimisele;
 • rämpsposti, sealhulgas ahelkirjade saatmisele;
 • pedofiiliale;
 • rassiviha õhutamisele või muud tüüpi diskrimineerivatele ilmingutele;
 • valelikule ja lubamatule esinemisele portaali feim.ee administraatorina;
 • meiliaadresside, telefoni- ja/või faksinumbrite ja aadresside levitamisele;
 • autoriõigustega kaitstud materjalide levitamisele;
 • teiste veebilehtede, toodete või teenuste reklaamimisele, mis ei ole kooskõlastatud tutvumisportaaliga feim.ee.

Eespool toodud punktide mittejärgmise ja/või rikkumise korral võidakse kasutaja profiil kustutada ilma hoiatuseta.

(3) Tutvumisportaali feim.ee kasutaja on vastutav mis tahes info eest, mida ta portaalis avalikustab või saadab portaali teistele kasutajatele.
(4) Mis tahes vormis info, piltide ja videomaterjalide paigutamisega tutvumisportaali feim.ee nõustub kasutaja nende avaldamisega tutvumisportaalis feim.ee ja kinnitab, et nende materjalide avaldamise õigused kuuluvad talle.
(5) Kui mõni kasutajatest märkab tingimuste rikkumist, siis on ta kohustatud sellest rikkumisest viivitamatult teavitama tutvumisportaali feim.ee.
(6) Tutvumisportaali kasutajal on keelatud pakkuda tutvumisportaalis intiimteenuseid. Eriti puudutab see intiimteenuste kuulutuste paigutamist tutvumisportaali feim.ee ja teistele feim.ee kasutajatele intiimteenuste pakkumist tasu või hüvitise eest.
(7) Registreerumisel peab kasutaja valima ja sisestama parooli. Kasutaja on kohustatud hoidma parooli saladuses ning mitte avaldama seda teistele isikutele. Tutvumisportaal feim.ee ei anna parooli kolmandatele isikutele ning tutvumisportaal feim.ee ei palu mitte kunagi kasutajal avaldada oma parooli. Kasutaja peab valima piisavalt turvalise parooli. Parooli turvalisuse astme eest on vastutav kasutaja ise.
(8) Kasutajal on keelatud kasutada protsesside automatiseerimist võimaldavaid seadmeid, tarkvara või muid vahendeid. Eriti on keelatud kasutada "botte" või skripte, et saada eeliseid tutvumisportaalis või mis tahes viisil tutvumisportaali feim.ee kahjustada.
(9) Kui kasutaja avastab tutvumisportaalis feim.ee tarkvara või veebilehe vea, siis peab kasutaja sellest viivitamatult teavitama tutvumisportaali feim.ee ning kasutaja ei tohi seda viga kasutada sellest kasu saamiseks.

PILTIDE JA GALERIIDE TINGIMUSED

(1) Saatja vastutab saadetud pildi eest ainuisikuliselt.
(2) Kasutaja kinnitab, et profiilipildil on kujutatud tema nägu. Pilt ei tohi olla vanem kui kaks aastat.
(3) Keelatud on avaldada:

 • fotosid, millel nähtavad isikud on alla 18 aasta vanused;
 • fotosid, millel ei ole selgelt näha kasutaja nägu;
 • fotosid, millel on kujutatud loomi, loodusvaateid, joonistusi, ning muid sarnaseid fotosid, millel ei ole kujutatud kasutaja nägu;
 • fotosid kuulsustest või teistest inimestest;
 • liikuvaid pilte;
 • alastifotosid;
 • lapsepõlvefotosid;
 • vägivaldse sisuga pilte

Kui portaalis avaldatakse mõni eespool nimetatud fotodest, kustutatakse see ilma hoiatuseta. Korduva rikkumise korral võidakse profiil portaalist ilma hoiatuseta kustutada.

Nende punktide peamine eesmärk on kaitsta kasutajaid endid.

(4) Kasutaja profiilipildil võib olla näha ainult kasutaja ise. Kasutaja pildigaleriis võivad olla näha ka teised isikud, juhul kui nad on nõustunud pildi avaldamisega. Kõrvaliste isikutega pildi üleslaadimise ja avaldamisega kinnitab kasutaja, et pildil nähtavad isikud on nõustunud pildi avaldamisega.
(5) Tutvumisportaalil feim.ee on õigus töödelda kasutaja pilte ning neid mitte avaldada.
(6) Piltide lisamisega nõustub kasutaja, et pildid avaldatakse tutvumisportaalis feim.ee.

ELEKTRONPOSTI TINGIMUSED

(1) Keelatud on kõik tegevused, mis on loetletud vastavas punktis jaotises Kasutaja kohustused.

TUTVUMISPORTAALI feim.EE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

(1) Tutvumisportaal feim.ee tagab portaali toimimise.
(2) Tutvumisportaalil feim.ee on õigus ilma põhjendamata katkestada tutvumisportaali feim.ee töö.
(3) Kui tutvumisportaali feim.ee salvestatud andmed kaovad tarkvara- või muu vea tõttu, ei ole kasutajal õigust nõuda andmete taastamist. Andmete maht ja nende taastamise ulatuse otsustab tutvumisportaal feim.ee oma äranägemisel.
(4) Kasutamistingimuste mittejärgimisel on tutvumisportaalil feim.ee õigus ilma eelneva hoiatuseta kustutada mis tahes kasutaja profiil või piirata kasutaja tegevust. Sellisel juhul ei teki kasutajal ega saa tal tekkida nõudeõigust maksete osas, mis on tehtud tutvumisportaali feim.ee tasuliste teenuste eest.

REKLAAM

(1) Mis tahes liiki reklaam, mis ei ole kooskõlastatud tutvumisportaaliga feim.ee, on keelatud. Eriti puudutab see reklaami tutvumisportaali sisepostis, jututoas ja piltidel.

ANDMEKAITSE

(1) Portaali feim.ee on loonud ning seda hooldab ja selle andmeid töötleb EQ Computer OÜ. Iga tegevus tutvumisportaalis protokollitakse ja protokollitud andmeid säilitatakse piiramatu aja jooksul. Tutvumisportaal pöörab seoses kasutajate isikuandmete töötlemisega erilist tähelepanu andmekaitsele. Allpool on toodud andmed, mis protokollitakse teie viibimise ajal tutvumisportaalis feim.ee:

 • üleslaaditud failide nimetused;
 • IP-aadress;
 • üleslaadimise kuupäev ja aeg;
 • edastatud andmete maht;
 • veebibrauser;
 • tutvumisportaali feim.ee kasutamise üldine statistika.

(2) Kasutajal on võimalik oma konto igal ajal kustutada, alajotuses "seaded" - https://feim.ee/user/settings/

VASTUTUS

(1) Tutvumisportaal feim.ee juhib eriti tähelepanu sellele, et teistel feim.ee kasutajatel on võimalik tutvumisportaali lisatud pilte ja muud sisu alla laadida ning levitada. Sel juhul ei saa ega võta feim.ee endale vastutust. Tutvumisportaal ei vastuta ega võta endale vastutust tutvumisportaali kasutajate poolt tutvumisportaali üles laetud või portaalis levitatud kaitstud materjalide ebaseadusliku kasutamise eest.
(2) Kõik intellektuaalomandi õigused tutvumisportaali feim.ee suhtes kuuluvad ainult tutvumisportaalile feim.ee. Nende õiguste rikkumise korral võetakse süüdiolev isik seaduses sätestatud korras vastutusele, samuti on ta täielikult vastutav kõigi kahjude eest, mis on sellega põhjustatud tutvumisportaalile feim.ee.
(3) Kõik vaidlused, mis tekivad portaali feim.ee ja selle kasutajate vahel seoses nende tingimustega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui sel viisil ei õnnestu vaidlust lahendada, lahendatakse see vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.